Šťastný Nový rok

 

Prajem všetkým čitateľom aspoň priemerné zrážky.

A nech pri nich zostanete v suchu.