História na Kameni

História na Kameni

Jerguš Moravčík

Festival stredovekého života vyzeral ako dobrá zámienka na to, aby som mohol prevetrať fotoaparát. Na hrade Červený Kameň som bol naposledy tak dávno, že som si nebol istý, či som tam naozaj bol, no hrad podľa internetovej stránky vyzeral lákavo. V sobotu som zbalil vodu, fotoaparát, a asi po hodine som bol na Kameni. A nedalo sa tam neísť aj v nedeľu.

» celý text «

By fishfoot

Tmou vpred

Alnoth & Fidel

Dôsledným výskumom na báze znýmych faktov (Tmosák, pôvodne známy ako žiarovka, nevyžaruje svetlo, ale nasáva tmu. Získaná tma sa presúva pomocou káblov do elektrární, kde sa likviduje pomocou spaľovania, termonukleárnej reakcie alebo sa mení na mechanickú energiu, ktorou sa poháňajú vodné toky. Alternatívne sa tma skladuje v tzv. batériách, z ktorých sa v tzv. procese recyklovania tma vyberá a posiela do tzv. elektrární na likvidáciu.) sme prišli na to, ako nám tma umožňuje napredovať.

» celý text «

Patačlánok

Konečné riešenie gréckych problémov

Alnoth

Finančnú krízu je možné riešiť aj pomocou vedeckých výdobytkov spred viac ako dvetisíc rokov.

» celý text «

Linky

Pocta slobode

Pocta slobode

F. Mondada

Bol som na koncerte s názvom „Pocta slobode“. Moderátor v úvodnom prejave okrem iného povedal, že pred dvadsiatimi rokmi sme všetci, čo sme tu, túžili po slobode. Pozrel som sa na päťročné dieťa, ktoré práve prechádzalo okolo a sám pre seba som odhadol, že asi štvrtina ľudí na koncerte má menej ako dvadsaťpäť rokov. Koncert bol na Devíne, na ideálnom mieste – jednak kvôli spomienkam, jednak preto, že tvar nádvoria umožňuje prakticky všetkým dobrý výhľad.

» celý text «

Patačlánok

Viktor alebo Ontogenéza človeka

Fidel

Šťastná náhoda nám umožnila pochopiť vývojové štádiá človeka od narodenia až po mentálnu nemohúcnosť.

» celý text «

Patačlánok

Aktuálne problémy štúdia prírodných vied alebo Výchova mládeže k správnej dochádzke na pracovisko

Karol Jesenák

Predpokladajme teda, že náš študent úspešne ukončí štúdium na jednej z našich fakúlt a skôr alebo neskôr si nájde zamestanie. Ako sa však skoro ukáže, svojej práci veľmi nerozumie. Ak by sme mali byť úplne presní, nemá o nej ani šajnu. Nemôžeme mu to mať za zlé, pretože zamestnanie mení dosť často, a preto by bolo od neho nerozumné, aby počas niekoľkých málo rokov, ktoré strávi v tejto inštitúcii, sa pokúšal o pochopenie práce, za ktorej vykonávanie je platený.

» celý text «

Patačlánok

Ako správne bývať alebo Užitočné rady pre mladých učiteľov

Karol Jesenák

Ak sa budete držať zásad zdravého stravovania, ktoré boli uvedené v mojej prednáške s rovnomenným názvom, skôr alebo neskôr sa dostanete do situácie, keď sa budete musieť rozhodovať, či takto ušetrené peniaze za stravu investujete do nákupu bytu v paneláku alebo do rodinného domu. Napriek všetkým pozitívam betónových dielcov, ktoré som opísal v minuloročnej prednáške o lieční chorôb minerálmi, by mala vaša voľba rozhodne padnúť na rodinný dom. Prečo je to tak?

» celý text «